Site Loader

Jak je všeobecně známo, na internetu se to rojí lžemi, polopravdami a manipulacemi. Překvapující počet lidí je schopen věřit neoznačené reklamě nebo negativní kampani vedené náhodnými stránkami. Jak konkurence využívá internetové portály, aby získala převahu v byznysu?

Investice – specifika trhu.

Investiční trh je byznys, za kterým stojí opravdu velké peníze, a v důsledku toho je zde očerňování výjimečně agresivní a setkáme se s ním často. Mnoho značek má propracované internetové portály, na kterých nabízí nejen produkty v podobě finančních nástrojů, ale také vede pokročilé marketingové aktivity. Investičním značkám se vyplatí vést blog nebo portál tohoto typu, protože potencionální klienti hledají důvěryhodný zdroj informací ohledně nejnovějších trendů v investicích a právních změn.

Na tomto trhu existují agresivní metody boje s konkurencí pomocí využívání vysoce indexované stránky k vytvoření devalvování hodnocení konkrétního produktu konkurence. Aby se to provedlo, stačí pozicovat „důvěryhodný“ investiční portál pomocí frází obsahujících název konkurenta, aby uživateli hledajícímu informace na dané značce/produktu jako první vyskočil příspěvek plný negativních komentářů. Takové opatření má v zásadě jednoduše podkopat prodej konkrétního produktu.

Negativní kampaň vyžaduje dobré pozicování, tedy hodně odborného obsahu a po jistou dobu fungující pomocné stránky. Čerstvá, prázdná stránka obsahující jen negativní názory na jeden produkt nebo poskytovatele služby by byla vyhledávači okamžitě označena jako podezřelá. Navíc celek musí vypadat důvěryhodně nejen pro roboty, ale také pro potencionální klienty, což vyžaduje koordinaci negativních komentářů, snadno vstřebatelného „odborného“ článku a příslušného pozicování frází.

Finex oklamává čtenáře?

Finex je známý český portál spojený s několika brokery, např. XTB a RoboMarkets. Není těžké na to přijít, protože právě reklamy těchto značek se na stránkách objevují pravidelně.

(Finex.cz – soutěžní reklama)

Obsah Finex.cz tvoří hlavně texty spojené s konkrétními aktivy, např. binárními opcemi a kryptoměnami. Autoři portálu neoperují jen v oblasti jednoho aktiva, což by mohlo poukazovat na specialistu z úzkého oboru nebo mnoha různých, což by zase naznačovalo teoretika ekonomie. Oblast zájmu tohoto portálu se překrývá s nabídkou oblíbených investičních prostředníků v České republice, především XTB. Sice neexistuje žádný předpis, který by po společnostech vyžadoval konkrétní signalizování, které webové stránky jim patří, můžeme se jen domýšlet, že máme co do činění se stránkou, jejímž úkolem je vylepšovat pozicování, o tomto typu jsme psali výše.

Na silné propojení s jinými brokery poukazují také do obsahu přihozené reklamy údajně „poctivých portálů“, k nimž se vyplatí přejít po výběru kryptoměny získané s pomocí nákupu produktů, před kterými Finex „varuje“.

Budeme analyzovat jeden z článků dostupných na Finex.cz, ve kterém najdeme obvinění z podvodu spojené s produktem konkurence, konkrétně s balíčkem kryptoměn.

(zdroj: https://finex.cz/nenalette-na-xrp-ripple-balicky/)

Už v názvu materiálu se nachází informace, že na „balíčky kryptoměn“ si je třeba „dávat pozor“ a neurčitý slib pokynů, jak s nimi postupovat. Jedná se o typické SEO opatření působící na dvou rovinách, je to typický „clickbait“ a pozicovací negativní fráze „dej si pozor na balíčky kryptoměn“.  

Má za úkol zařídit, že ve vyhledávači se po zadání fráze „balíček kryptoměn“ nejdříve objeví sdělení, abychom si na ně „dávali pozor“, znechucující potencionálního klienta.

V článcích Finex o podvodech je také velmi těžké dopátrat se konkrétních údajů. Mnohokrát se opakuje, že balíčky kryptoměn jsou podvod, nemají ale příliš konkrétních argumentů. Jazyk, který používají autoři článku, je jednoznačně znechucující a dehonestující. Teze, že je daný produkt podvod, je uznána za skutečnost, kterou není nutné vysvětlit a prokázat. Navíc – i když článek opakovaně zmiňuje, že je Balíček Ripple podvod, obsah poukazuje na to, že při nákupu daného produktu dostaneme přesně to, co producent slibuje – e-booky a kryptoměnu.

Je sice pravda, že autor článku na Finexu si myslí, že vzdělávací pomocné materiály jsou špatné kvality, a způsob získání kryptoměny – nepříznivý… ale tato tvrzení přece nijak nesouvisí s obviněním z podvodu, obzvláště, když se autor vůbec nesoustředí na recenzi produktu a neuvádí příklady poukazující na to, že je špatné kvality. O studijních pomůckách se zmiňuje jednou, neuvádí také nevýhodný kurz výměny tokenů, z čehož obviňuje producenty. Navíc, nikde neuvádí to, že tento produkt vůbec viděl na vlastní oči, zaštiťuje se jen postavou „tajemného klienta“. Čí názor se tedy týká zmíněných e-booků je nám předkládán – klienta, autora článku, někoho jiného?

(Zdroj: https://finex.cz/nenalette-na-xrp-ripple-balicky/)

Za zmínku stojí, že článek se ve skutečnosti vůbec nesnaží dokázat, že vzdělávací balíčky s kryptoměnou jsou podvod. Soustředí se spíše na to, aby vyjádřil, že „k prodeji těchto nebo podobných balíčků mohou být používány podvodné metody“. Důkazem pro to má být reklama na balíček, ale autor článku nepíše, kde ji získal a neposkytuje skutečný odkaz. Podle olinkovaného článku je to důkazem, že Balíček Ripple prodávají podvodníci.

A tady začíná být článek matoucí. V titulku stojí, že si máme dávat pozor na Balíček Ripple, ale v obsahu… že samotný balíček podvod není. Autor článku to píše přímo – uvádí, co nabízí Balíček Ripple, kolik stojí a enigmatické zmínky o postupu převzetí tokenů Ripple. Později ale uvádí něco o… podvodných metodách. V čem spočívají? 

Pod tímto textem je umístěn screen z reklamy údajně uvádějící v omyl. Problém spočívá v tom, že nevíme, odkud tento screen pochází. Stránka sice uvádí adresu, ale reklamu na ní nenajdeme. Nenajdeme vůbec nic – vyskakuje nám chyba 404. Aby toho nebylo málo, screen… vůbec nedokazuje, že se zmíněná reklama týkala Balíčku Ripple – tento výraz se nikde neobjevuje. Je těžké vůbec konstatovat, na co reklama měla být.  

A zase  – chybí jakékoliv důkazy, že uvedené počítadlo akčních produktů je falešné. Výrobky o omezené dostupnosti rozhodně existují podobně jako např. časově omezené slevy. Nikdo neříká podvod situaci, kdy firma zpřístupní např. přesně 1000 kusů produktu za akční cenu.

Soustředění se na to, kdo stojí za reklamou daného produktu, je z právního hlediska mnohem lepší řešení než útočení na produkt. Tvrzení, že něco má „podvodný marketing“ bez upřesnění, o co jde, není nijak nelegální a nesplňuje kritéria porušení osobních práv, na rozdíl od otevřeného tvrzení, že je někdo podvodník.

Proč Finex podvádí?

Podle nás můžeme mít co do činění se situací, kdy je portál Finex.cz využíván pro vedení negativní kampaně, která má za cíl zdiskreditovat konkurenci. Tato strategie využívá devalvování Vzdělávacího balíčku Ripple a zároveň dělá reklamu produktům patřícím značce, která je majitelem stránek. Zároveň zdánlivá odbornost článků a jejich umístění na „důvěryhodném“ – z hlediska lidí, kteří neví, co je to pozicování – portálu má za účel uvést příjemce v omyl. Neodmyslitelnou součástí takovéto hry je vlna negativních hodnocení.

Máme zde co do činění také se zakoupením negativních komentářů? Těžko cokoliv dokázat, protože obvykle není možné vystopovat autora daného názoru, dokonce i ze správcovského panelu. Za uvedení ale stojí, že správně „propagovaný“ článek o podvodu může za sebou táhnout další podobné materiály a lavinu komentářů „z třetí ruky“, vystavovaných lidmi, kteří si jen přečetli námi analyzovaný článek. Velký počet prázdných vstupů, komentářů na téma, které nikdy dříve nepřitahovalo pozornost, prudký pohyb na stránkách – to vše může svědčit o tom, že se právě potýkáme s naplánovanou negativní kampaní odehrávající se v České republice v prostředí spojeném s investičním sektorem.

Balíček s kryptoměnou je podvod

Co je tedy vzdělávací balíček s kryptoměnou, o kterém píše Finex.cz? Je to jednoduše komplet školení, e-booků, webinářů, sylabů a studijních pomůcek, určený pro začínající investory. Myšlenou balíčku je, aby teoretické studium doprovázelo praktické, proto společně s materiály všichni frekventanti kurzu zdarma získají tokeny kryptoměny, které mají sloužit jako vybídnutí k využívání získaných vědomostí v praxi.

Balíček Ripple sbírá pozitivní názory na internetu, což může být příčinou negativního popisu na portálu Finex. Je to také poměrně běžná forma nákupu kryptoměny, pro kterou se rozhodnou především lidé, kteří stejně chtěli investovat peníze do kurzu. Článek na Finex se o tom prakticky nezmiňuje, ale kryptoměna získaná v rámci balíčku je formou bezplatného bonusu, takže klient si kupuje především vzdělávací materiály – těžko lze přehlédnout skutečnost, že Finex představuje Balíček Ripple způsobem sugerujícím, že si potencionální klient kupuje pouze kryptoměnu, a ne investiční kurz.

Můžeme být svědky dalších pokusů o očerňování produktů souvisejících s investičním byznysem – a nic nenaznačuje ukončení negativního trendu. Dokud se neobjeví příslušné právní řešení, nelze s nepoctivými články na internetu nic dělat, a dokonce i když budou podniknuty právní kroky, cesta ke spravedlnosti je dlouhá a nerovná.

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *